Privacy

De Omnibus respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt deze informatie strikt vertrouwelijk. De Omnibus gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens van haar leerlingen en hun ouders, alsmede van diverse andere personen, om.

Privacyverklaring_scholen Akkoord!PO.pdf