Protocol vervangingen

Het aantal beschikbare vervangers in de regio is dermate gering, dat het regelmatig voorkomt dat niemand beschikbaar is als een stamgroepleider ziek gemeld wordt en op korte termijn vervangen dient te worden. Het is daarom belangrijk om een duidelijk plan van aanpak te hebben klaarliggen, zodat bij improvisatie het draaiboek en de mogelijkheden bekend zijn.

1810 Protocol vervangingen versie ouders.pdf