Aanmelden

Voor leerlingen die in het volgende schooljaar vier jaar worden is er een centrale aanmeldingsprocedure voor de twee basisscholen in Baarlo, de Diamant en de Omnibus. In november/december ontvangen ouders hierover informatie.
Op 15 januari 2019 is er op de Omnibus een informatieavond en op 17 januari 2019 op de Diamant. Beide avonden zijn van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur.

Op 25 januari 2019 is er op beide scholen een inloopochtend van 9.00 - 11.00 uur. Kinderen zijn hierbij van harte welkom.

Komen deze momenten je niet uit? Maak dan even een andere afspraak met Joyce Neelen j.neelen@omnibus.akkoord-po.nl

Een voorlopige aanmelding kun je voor 29 januari naar de school van je keuze sturen. Met deze aanmelding geef je als ouder te kennen dat je voornemens bent je kind op onze school te laten inschrijven. Vervolgens ontvangen ouders een uitnodiging van de directeur voor de officiele aanmelding en een kennismaking. Daarna is er nog een intakegesprek met de stamgroepleider en/of intern begeleider waarbij je meer kunt vertellen over je kind en wat hij of zij nodig heeft.
De procedure die wij volgen bij aanmelding en toelaatbaarheid staat beschreven in onze schoolgids vanaf pagina 17.

Wanneer de aanmelding definitief is mogen kinderen vr hun eerste echte schooldag al eens komen kennismaken met de stamgroep. Hiervoor maken we samen een afspraak.

Aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar of via deze site te downloaden (bij formulieren).

Kalender
12december2018
Communie foto maken
14december2018
Vormsel