Andere schooltijden.

Op deze pagina vinden jullie informatie omtrent andere schooltijden. In de maanden november en december is er een ouderraadpleging. Hierin leggen we de vraag voor of er wel of geen behoefte is aan andere schooltijden. Indien blijkt dat de meerderheid van de ouders dat wel wenst, gaan we verder met de keuze voor welk model dan gekozen moet worden.

Klik hier voor de presentatie van de informatieavond. In deze presentatie zijn ook de verschillende modellen terug te vinden.

Er is ook een argumentenkaart gemaakt met voor en tegen argumenten. Die kun je ook eens rustig bekijken. Het helpt om je om een mening te kunnen vormen op basis van feiten/argumenten. Klik hier voor de kaart.

Je kunt ook nog op de landelijke site kijken. Lees hier meer.
Kalender
30maart2018
Studiedag