De schooltijden zijn voor alle groepen als volgt:
8.30 - 12.00 uur      13.30 - 15.30 uur
 
Op de woensdagochtend hebben de groepen 3 t/m 8 les tot 12.15 uur.
 
De groepen 1 en 2 hebben elke woensdag vrij.
Op woensdagmiddag hebben alle groepen vrij.
 
Om 8.30 en om 13.30 uur willen wij met de lessen beginnen. De kinderen moeten dus al eerder binnen zijn!
Zorg er dus voor dat de kinderen ruim op tijd op school aanwezig zijn.