Tussenschoolse opvang
De mogelijkheid bestaat je kinderen tussen de middag over te laten blijven. Daarbij gelden de volgende afspraken:
  • Het eten goed verpakken
  • Géén koolzuurhoudende dranken
  • Erop letten dat bekers goed sluiten
  • Fruit of rauwkost gesneden meegeven
  • Geen snoep
 
In het kader van onze "milieuaandacht" vragen wij jullie zeer nadrukkelijk milieuvriendelijk te werk te gaan; dus géén boterhamzakjes, maar trommeltjes. Géén blikjes en kartonnetjes, maar goed sluitende bekertjes. Alles voorzien van naam in één tas.
Etenswaren kunnen wanneer dat wenselijk is, 's morgens in de koelkast worden gezet. Deze koelkast staat in het handvaardigheidslokaal.
 
Het spreekt vanzelf dat wij op school bepaalde regels hanteren om het overblijven voor alle kinderen en TSO krachten zo prettig mogelijk te laten verlopen. Hiervoor hebben we een soort reglement opgesteld. Als er ouders zijn die dit nog niet hebben, dan kan dit opgevraagd worden. Als kinderen zich tijdens het overblijven niet aan deze regels houden, wordt er contact opgenomen met de ouders.
In het algemeen geldt uiteraard:
Voor het eten handen wassen, netjes eten en samen opruimen.
Alle TSO krachten zijn geschoold in het verzorgen van het overblijven.
 
De volgende betalingsregeling is van kracht:
Alle overblijvers kunnen een "knipkaart" kopen á €52,00 voor 40 keer, of €13,00 voor 10 keer overblijven. Deze kaart komt op de naam te staan en kan door het hele gezin gebruikt worden.       
Dit bedrag kan worden overgemaakt op banknummer NL40RBRB0939760630 t.n.v. Overblijfcommissie De Omnibus, Baarlo. Bij betaling s.v.p. de naam van het kind en het kaartnummer vermelden! De eerste keer is dit kaartnummer 1 en daarna het nummer dat door de overblijfkrachten is vermeld in de brief als de kaart bijna vol is.
Restbedragen die overblijven aan het einde van de schoolperiode worden teruggestort. Je betaalt dus alleen wanneer er echt overgebleven wordt.
 
Het opgeven van incidentele overblijvers:
Je kunt je kind(eren) opgeven op de alfabetische namenlijsten (er hangen meerdere lijsten), die op het prikbord in de hal hangen.Er hangen steeds lijsten voor de lopende maand.
Kinderen die op vaste dagen overblijven, hoeven uiteraard slechts eenmalig te worden aangemeld via email jandietz@ziggo.nl.
Je kunt je ook telefonisch aan- en afmelden op school, tussen 8.00 en 8.30 uur.
 
Wanneer een aangemeld kind niet overblijft, b.v. door ziekte of anderszins, dan moet dit op tijd (vóór 8.45 uur) afgemeld worden op school telefoonnummer 077-4778239 of door op de lijst een kruis door het bolletje te zetten, ook als een kind langdurig ziek is.
 
Aangezien het aantal overblijfkrachten is afgestemd op het aantal kinderen, die op de overblijflijsten staan, zijn wij genoodzaakt voor niet afgemelde kinderen een vergoeding te vragen als ze niet aanwezig zijn.

Vragen en/of wijzigingen kun je mailen naar onze TSO coördinator Tiny Dietz op jandietz@ziggo.nl