VERLOFFORMULIER

Voor verlof tijdens schooltijd dient een verlofformulier ingevuld te worden. Het formulier kan hier gedownload worden en op school ingeleverd worden ter goedkeuring.

Uiteraard is het formulier ook op school verkrijgbaar.