Actueel nieuws

Jaarafsluiting schooljaar 2017-2018

Op donderdag 5 juli sloten we een mooi schooljaar af. In de ochtend gingen de groepen 1 t/m 7 op jacht naar groep 8. Daarbij werden leuke spellen gedaan...... en werd er lekker wat gedronken in het warme weer.


In de avond was er een jaarafsluiting op het podium waar we keken naar optredens en afscheid namen van groep 8 en andere kinderen die naar een nieuwe school gaan. Ook namen we afscheid van de vervangers Marc en Cindy en de stagiaires Kelly, Simone en Sjoerd. Wij wensen iedereen heel veel succes op de nieuwe plek. Tot slot nog een drankje en een ijsje met alle ouders en kinderen.Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot 20 augustus.Overblijven schooljaar 2018/2019
Om het overblijven volgend jaar weer soepel te laten verlopen, verzoekt het overblijfteam de volgende informatie voor het schooljaar 2018/2019 door te geven:
- indien het kind niet meer op vaste dagen gaat overblijven;
- indien het kind op vaste dagen gaat overblijven;
- indien de vaste overblijfdagen veranderen.
Alle informatie graag per email sturen naar:  jandietz@ziggo.nl
Hartelijk dank namens het overblijfteam.
 


Offerfeest
Op dinsdag 21 augustus 2018 (tweede schooldag) vindt het Offerfeest plaats. Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Het verlof voor het offerfeest 2018 geldt alleen voor dinsdag 21 augustus. Voor alle kinderen start het nieuwe schooljaar op maandag 20 augustus 2018.
 


Ouderhulp gevraagd Omnibusdag
Op vrijdag 7 september gaan we een spetterende Omnibusdag verzorgen voor alle kinderen! Heel veel ouders hebben al gegeven te willen ondersteunen met het voorbereiden en/of deelnemen van deze dag. Dat vinden we super! Achter de schermen wordt er nu volop gewerkt aan deze dag.
We hebben nog een beetje ouderhulp nodig:
  • Voor het begeleiden van een groepje kinderen uit groep 1-2: ongeveer 4 ouders.
  • Voor het deelnemen aan de bezemploeg (fysieke ondersteuning bij al het bouw- en sjouwwerk): nog 2 personen.
  • Voor het deelnemen aan de keukenploeg (drinken en eten verzorgen op deze dag): nog 2 personen.
Dus heb je tijd en zin? Aarzel niet en geef je dan op bij
m.pingen@omnibus.akkoord-po.nl


Op 9 juli start onze vakantie.
Het hele team wenst jullie een fijne vakantie.
Wij zien jullie 20 augustus weer allemaal terug!