DE OUDERRAAD - ALGEMENE INFORMATIE

De ouderraad (OR) is een orgaan waarin ouders zitting hebben, die meedenken over allerlei ondersteunende activiteiten die de school en het onderwijs aangaan. Het doel hiervan is de samenwerking tussen ouders en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de kinderen binnen de school te bevorderen. De OR coördineert de werkgroepen die in de school actief zijn, zoals de festiviteiten-, de plein- en tuinwerkgroep. Daarnaast beheert de OR de ouderbijdrage. Ook vragen en suggesties van ouders worden in de OR besproken.

De raad is voornamelijk praktisch ingesteld. Tevens heeft de OR een adviserende functie naar de MR en het schoolteam toe, aangaande zaken die betrekking hebben op de school en het onderwijs (zoals vastgesteld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs). De OR wordt door en uit de ouders gekozen. De ouders worden lid voor een periode van twee jaar. Ze zijn daarna weer herkiesbaar. De raad komt ongeveer 6 maal per jaar bij elkaar. Vanuit het schoolteam is een teamlid aanwezig bij de vergaderingen.

En vanzelfsprekend is de OR er voor jullie: met vragen, voor advies, enzovoorts kun je altijd bij de leden terecht! Wil je iets doorgeven? Stuur dan een mailtje naar: OR-Omnibus@outlook.com

De verslagen van de OR zijn in te zien op ISY, het oudercommunicatiesysteem van onze school.

 


Van links naar rechts:
Malou Metselaars
Daisy Hunnekens
Nicole Ramselaar
Sandra Gubbels
Christel Verkoelen
Annika Vos

Yvonne Sijben is contactpersoon vanuit de school.