SCHOOLGIDS

Jaarlijks wordt er een schoolgids samengesteld, waarin uiteenlopende informatie en wetenswaardigheden van en over de school opgenomen is. De gids is bedoeld om nieuwe ouders en reeds zittende ouders te informeren. Om de gids te raadplegen kunt je die inzien door hier te klikken.
Kalender
22augustus2017
Daisy jarig
01september2017
Rina jarig