Ouderraad

Ouderraad/vereniging

De ouderraad is een orgaan waarin ouders zitting hebben, die meedenken over allerlei ondersteunende activiteiten die de school en het onderwijs aangaan. Het doel hiervan is de samenwerking tussen ouders en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de kinderen binnen de school te bevorderen.

De OR coördineert de werkgroepen die binnen de school actief zijn, zoals de festiviteiten-, de overblijf-, de plein en tuinwerkgroep en de werkgroep levensbeschouwelijk onderwijs.

Daarnaast beheert de OR de ouderbijdrage.

Ook vragen en suggesties van ouders worden in de OR besproken.
De raad is voornamelijk praktisch ingesteld. De OR heeft een adviserende functie naar de MR en het schoolteam, aangaande zaken die betrekking hebben op de school en het onderwijs. (zoals vastgesteld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs)
De OR wordt door en uit de ouders gekozen. De ouders worden lid voor een periode van twee jaar. Ze zijn daarna weer herkiesbaar.
De raad komt ongeveer 7 maal per jaar bij elkaar. Vanuit het schoolteam is een teamlid aanwezig bij de vergaderingen.
En vanzelfsprekend is de OR er voor jullie: met vragen, voor advies, etc. kun je bij de leden terecht!
 
Kalender
17oktober2018
Herfstvakantie
18oktober2018
Herfstvakantie