INTERESSANTE LINKS

 
Baarlo
Op de site van 
Baarlo staat allerlei in formatie over het dorp Baarlo.

Gemeente Peel en Maas
Onze school staat in de
Gemeente Peel en Maas. Op de site interessante informatie betreffende de gemeente.

Gezond leven
Gezond leven geeft informatie over gezond eten en bewegen.

 
Kinderbijslag
Site over allerlei
financiŽle zaken die met kinderen te maken hebben, zoals kinderbijslag, persoonsgebonden budget, kinderopvang, etc.

 
Passend Onderwijs Noord-Limburg
Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen we naar de site van
Passend Onderwijs Noord Limburg.

 
Nederlandse Jenaplanvereniging
We zijn als school lid van de 
Nederlandse Jenaplanvereniging.

 

Onderwijs in Nederland
 
Speel-O-Theek 

Speelotheek Maasbree.

Startpagina basisschool
Een website voor kinderen (
http://www.basisschool.startje.com/), ouders en leerkrachten van de basisschool. De site bevat veel informatie naar andere sites betreffende informatie en educatiesites. 
Ook geschikt voor bijvoorbeeld spreekbeurten!

Steunpunt passend onderwijs
Vragen over onderwijs? Kijk dan op de 
site van 5010, of bel 0800-5010.
 
Verkeersveiligheid
(Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg). Alles over verkeersveiligheid en de acties voor het onderwijs op een rij.
ROVL