INTERESSANTE LINKS

Villa Pinedo
De plek voor kinderen van gescheiden ouders.
https://www.villapinedo.nl/

Leergeld Peel en Maas 
Leergeld Peel en Maas, onderdeel van de landelijke Stichting Leergeld, biedt kinderen in de leeftijd van 4 - 21 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben (tot 120% van het bijstandsniveau), hulp onder andere door het toekennen van een laptop, fiets, schoolspullen of een bijdrage in de ouderbijdrage. 
Een aanvraagformulier vindt u op de website http://www.leergeld.nl/peelenmaas
 
Baarlo
Op de site http://www.baarlo.nl/home staat allerlei in formatie over het dorp Baarlo.

Gemeente Peel en Maas
Onze school staat in de Gemeente Peel en Maas. Op de site interessante informatie betreffende de gemeente.

Gezond leven
Gezond leven geeft informatie over gezond eten en bewegen.
 
Kinderbijslag
Site over allerlei financiële zaken die met kinderen te maken hebben, zoals kinderbijslag, persoonsgebonden budget, kinderopvang, etc.
 
Passend Onderwijs Noord-Limburg
Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen we naar de site van Passend Onderwijs Noord Limburg.
 
Nederlandse Jenaplanvereniging
We zijn als school lid van de Nederlandse Jenaplanvereniging.

Onderwijs in Nederland Verkeersveiligheid
(Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg). Alles over verkeersveiligheid en de acties voor het onderwijs op een rij. ROVL