INTERESSANTE LINKS

Leergeld Peel en Maas 
Leergeld Peel en Maas, onderdeel van de landelijke Stichting Leergeld, biedt kinderen in de leeftijd van 4 Ė 21 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben (tot 120% van het bijstandsniveau), hulp onder andere door het toekennen van een laptop, fiets, schoolspullen of een bijdrage in de ouderbijdrage. 
Een aanvraagformulier vindt u op de website www.leergeld.nl/peelenmaas
 
Baarlo
Op de site van Baarlo staat allerlei in formatie over het dorp Baarlo.

Gemeente Peel en Maas
Onze school staat in de Gemeente Peel en Maas. Op de site interessante informatie betreffende de gemeente.

Gezond leven
Gezond leven geeft informatie over gezond eten en bewegen.
 
Kinderbijslag
Site over allerlei financiŽle zaken die met kinderen te maken hebben, zoals kinderbijslag, persoonsgebonden budget, kinderopvang, etc.
 
Passend Onderwijs Noord-Limburg
Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen we naar de site van Passend Onderwijs Noord Limburg.
 
Nederlandse Jenaplanvereniging
We zijn als school lid van de Nederlandse Jenaplanvereniging.

Onderwijs in Nederland Startpagina basisschool
Een website voor kinderen (http://www.basisschool.startje.com/), ouders en leerkrachten van de basisschool. De site bevat veel informatie naar andere sites betreffende informatie en educatiesites. 
Ook geschikt voor bijvoorbeeld spreekbeurten!
 
Verkeersveiligheid
(Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg). Alles over verkeersveiligheid en de acties voor het onderwijs op een rij.ROVL
 
 
Kalender
17oktober2018
Herfstvakantie
18oktober2018
Herfstvakantie