AANMELDINGSFORMULIER

Om een kind op school in te schrijven hebben we diverse gegevens nodig. Die kunnen op het aanmeldingsfomulier ingevuld worden.
Daarnaast hebben we een kopie nodig van een document waarop het BSN staat. Dat kan een ID kaart zijn, maar ook een brief van de SVB of de zorgpas.

Het formulier is hier te downloaden, maar is ook op school verkrijgbaar.