PASSEND ONDERWIJS

We zullen jullie proberen op de hoogte te houden daar waar het Passend Onderwijs betreft. Per 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht.

In deze animatie kun je in een paar minuten zien wat Passend Onderwijs nu precies voor het onderwijs, de kinderen en hun ouders gaat betekenen.

Animatie

Iedere school heeft ook een School Ondersteunings Profiel (SOP) geschreven, waarin is opgenomen hoe de school invulling geeft aan Passend Onderwijs. In de schoolgids wordt regelmatig naar dit document verwezen. Je kunt het SOP hier bekijken en eventueel downloaden.
In alle gevallen zal de dialoog een belangrijke rol spelen.

Links naar interessante sites:
www.passendonderwijs.nl
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
www.geschillenpassendonderwijs.nl
Kalender