GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Zoals de school beschikt over een MR (medezeggenschapsraad), is er ook een vergelijkbaar orgaan op bestuursniveau, de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Daar wordt voor een belangrijk deel de zeggenschap geregeld voor ouders en personeel.

Een afvaardiging van ouders en personeelsleden van de scholen van Akkoord!po komen regelmatig bij elkaar om belangrijke zaken te bespreken.

Voor meer informatie kun je op de site van Akkoord! terecht.