DYSLEXIE EN DYSCALCULIE

Dyslexie en dyscalculie
zijn termen die al bijna niet meer weg te denken zijn. Het is inmiddels een geaccepteerde 'handicap' geworden, waar kinderen op den duur goed mee leren omgaan.
Er zijn allerlei compenserende factoren en hulpmiddelen die daartoe kunnen bijdragen.

Maar wat is het nu eigenlijk precies? In dit korte filmpje krijgen jullie een idee, gezien door de ogen van twee kinderen.