Regels en afspraken zijn van groot belang. Kinderen vragen nadrukkelijk om duidelijkheid op dit gebied. We hebben samen met de kinderen gezocht naar een mogelijkheid om dit in goede banen te leiden, zonder dat het een onoverzichtelijk woud van regels en afspraken wordt. We hebben 6 schoolregels, waar alles onder samen te vatten is. Deze regels hebben we naast de 20 basisprincipes gelegd om te kijken of ze ook daarmee in één lijn liggen. Hieronder zie je de regels, zoals die overal in school terug te vinden zijn.Kalender