Al enkele jaren werken negen openbare scholen in onze regio intensief met elkaar samen.
Dit zijn: Harlekijn en de Ontdekking in Blerick; de Koperwiek in Venlo; de Triolier in Reuver; de Samensprong in Grubbenvorst; de Toermalijn en het Maasveld in Tegelen; de Krullevaar in Sevenum; de Omnibus in Baarlo.
Het bevoegd gezag van deze openbare scholen was voorheen het gemeentebestuur van de desbetreffende gemeenten.
Vanaf 1 augustus 2003 zijn deze openbare scholen ondergebracht in een nieuwe stichting nl. Stichting Akkoord! primair openbaar.
Deze stichting heeft een bestuur, maar voor de dagelijkse bestuurlijke zaken is een Algemeen Directeur verantwoordelijk.
De algemeen directeur van Akkoord is de heer Peter Adriaans.
Doel van onze stichting is samen te zorgen voor krachtig, kwalitatief goed openbaar onderwijs in onze regio.
 
De scholen binnen Akkoord! zijn openbare scholen. Het openbaar onderwijs kenmerkt zich door de algemene toegankelijkheid en het pluriforme karakter. Vandaar ook onze leus: Niet apart maar samen

Namens het bestuur
Peter Adriaans
Algemeen Directeur