De Omnibus is een Jenaplanschool. Dat wil zeggen dat wij werken volgens de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. Op deze pagina meer informatie over ons concept. Uiteraard willen we jullie ook graag de praktijk laten zien. Daarvoor kunt je contact opnemen met de school.
telefonisch via 077-4778239 of via het contactformulier

De Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) heeft kernkwaliteiten vastgesteld, waaraan een Jenplanschool moet voldoen. Klik hier voor de inhoud.

Verder gaan we in het Jenaplanonderwijs uit van de 20 basisprincipes. Deze uitgangspunten vormen bij alles wat we doen de onderligger.