VERKEERSVEILIGHEID

Via deze pagina willen we jullie op de hoogte houden van de verkeersactiviteiten die we houden in het kader van de algemene verkeersveiligheid. Jaarlijks nemen de kinderen aan tal van activiteiten deel om ze bewust te maken van de gevaren die het dagelijkse verkeer met zich meebrengt. Ook zijn er acties om juist de ouders bewust te maken van de gevaren die voor de kinderen in het verkeer voorkomen en welke bijdrage zij kunnen leveren aan de veiligheid van hun eigen en andere kinderen.

Ieder jaar starten we met 'de scholen zijn weer begonnen' om iedereen erop attent te maken dat de jeugd weer naar school gaat en dus extra alert moet zijn.

Tijdens de informatieavond van groep 1/2 wordt door de verkeersouders kort aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid en wordt een DVD getoond over hoe kinderen het verkeer beleven en vooral zien. Dat is om het jaar, zodat alle ouders de informatie krijgen.

In oktober staat de actie 'Laat je zien' op het programma. Het is bedoeld om kinderen bewust te maken van de gevaren in het verkeer, als je niet goed zichtbaar bent.

De bovenbouw krijgt ook nog een projectje over de dode hoek bij de vrachtauto. Zelf in een vrachtauto zitten en ervaren hoe een chauffeur de omgeving ziet, of beter gezegd, niet ziet.

In van 8 naar 1 worden de schoolverlaters voorbereid op hun fietsroute naar het Voortgezet Onderwijs. Alle routes worden besproken en de gevaarlijke punten krijgen extra aandacht.

'Op voeten en fietsen naar school' is bedoeld om zoveel mogelijk ouders ertoe te bewegen de kinderen niet met de auto naar school te brengen.

Zoals jullie kunnen zien een heleboel activiteiten, om de bewustwording in het verkeer groter te maken. Voor de kinderen, maar ook de ouders. Verkeer maak je namelijk samen veilig.

Voor meer informatie kunnen jullie ook terecht op de website van het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg)